Thông báo: Hàng máy quấn màng pallet sắp về

Model: T1650F và T1800F

Hiệu: Yupack

Tiêu chuẩn CE

Công ty đại lý được ủy quyền cung cấp – service tại Việt Nam: Công ty TNHH Công nghiệp Phụ trợ Sendai

Hotline: 0867.232.748

www.sendaitech.com