Băng Tải Là Gì? Ứng Dụng Băng Tải Trong Các Ngành Sản Xuất

Băng tải là một thiết bị truyền tải sản phẩm, nguyên vật liệu,…giúp di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác với tốc độ nhanh, hiệu quả và chính xác.